slider_con_news

Chứng nhận 4C

 Rangxaycaphe.com.vn  - Hiệp hội 4C là một tổ chức thành viên của nông dân trồng cà phê, các tổ chức thương mại, công nghiệp và dân sự có trụ sở tại Bonn, Đức. Các thành viên của hiệp hội làm việc cùng nhau hướng tới mục tiêu cải thiện các điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường cho tất cả những người kiếm sống bằng ngành cà phê.

Các trụ cột chính của Hiệp hội 4C là bộ quy tắc ứng xử, quy tắc về việc tham gia với các tổ chức thương mại và công nghiệp, các dịch vụ hỗ trợ cho nông dân trồng cà phê, một hệ thống xác nhận và cấu trúc quản trị có sự tham gia.

Quy tắc chung của Hiệp hội 4C cho cộng đồng cà phê giới thiệu các tiêu chí cơ bản về sản xuất bền vững, chế biến và kinh doanh các các loại cà phê xanh và loại bỏ tập quán không thể chấp nhận.

 

4c1

 

Thông qua mạng lưới toàn cầu của mình, Hiệp hội 4C đã cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nông dân trồng cà phê bao gồm đào tạo, tiếp cận với các công cụ và thông tin. Nhiều công cụ và dịch vụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí dành cho các nhà sản xuất cà phê bởi chúng được tài trợ phần lớn từ phí thành viên cuả các thành viên là các tổ chức thương mại và công nghiệp và được bổ sung bởi các khoản đóng góp công. 30 % số tiền phí thành viên của các tổ chức công nghiệp và 50% đến 70% phí thành viên của những người mua trung gian được dành cho ngân sách các dịch vụ hỗ trợ của 4C. Thông qua khái niệm cải tiến liên tục về ma trận quy tắc và các dịch vụ hỗ trợ, 4C đã hỗ trợ nông dân ở mọi quy mô, đặc biệt là các tiểu điền và các đối tác kinh doanh của họ để tiếp cận mức độ cơ bản của sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội.

Việc xác minh được thực hiện miễn phí đối với nông dân và được chi trả bằng phí thành viên. Một mạng lưới hỗ trợ sẽ cung cấp hỗ trợ việc tiếp cận với các chương trình đào tạo, thúc đẩy các điển hình nông nghiệp và quản lý tốt, tạo điều kiện trao đổi thông tin và tăng cường việc tự tổ chức của nông dân.