slider_con_news

CHỨNG NHẬN

  • 30
  • Aug
Chứng nhận Fair Trade

Chứng nhận Fair Trade

10 TIÊU CHUẨN CỦA FAIR TRADE Tổ chức Thương mại Công bằng Thế giới (WFTO) quy định 10 tiêu chuẩn mà các tổ chứcFair Trade phải áp dụng...
  • 28
  • Aug
Chứng nhận Rainforest Alliance

Chứng nhận Rainforest Alliance

 Rangxaycaphe.com.vn  - Rainforest Alliance (RA) là một tổ chức phi chính phủ (NGO) làm việc nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm...
  • 27
  • Aug
Chứng nhận cà phê UTZ Certified

Chứng nhận cà phê UTZ Certified

 Rangxaycaphe.com.vn  - Chứng nhận UTZ (theo tiếng Maya, UTZ Kapeh có nghĩa là “cà phê ngon”) là chương trình chứng nhận toàn cầu đảm...
  • 26
  • Aug
Chứng nhận 4C

Chứng nhận 4C

 Rangxaycaphe.com.vn  - Hiệp hội 4C là một tổ chức thành viên của nông dân trồng cà phê, các tổ chức thương mại, công nghiệp và...